Регионални представители


Бургас
д-р Галина Минчева
Варна
д-р Ивелина Николова
Ивелина Тодорова
Велико Търново
д-р Красимир Попов
Враца
Паулина Митева
Перник
д-р Кирил Анев
Плевен
Мариела Иванова
Пловдив
д-р Станислав Трендафилов
Елена Матакова
София
д-р Росен Симеонов
д-р Вергиния Йонова
д-р Цветомила Христова
д-р Мариана Атанасова
маг.фарм. Полина Каймаканска
Пламен Тодоров
маг.фарм.Николай Николов
маг.фарм. Стойка Димитрова