ИДАФЕР 20 mg/ml инжекционен разтворИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента


Терапевтични показания


Други продукти

Желязо (III) под формата на железен захарат (железен хидроксисукрозен комплекс) B03AC02


ВНИМАНИЕ: Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили.


Идафер е тъмнокафяв, непрозрачен воден разтвор, предназначен за лечение на железен дефицит при следните показания:

  • е налице клинична нужда от бързо желязозаместване;
  • при пациенти които не толерират перорален железен прием, или не са подходящи за перорална желязотерапия;
  • при активни възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, където пероралните железни продукти са неефективни.

Идафер трябва да се прилага само когато показанието се потвърждава от съответните изследвания.

Обърнете се към Вашия лекар за повече информация.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в раздела „Лекарствени продукти“, е предназначена само за представяне на общи насоки, не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия, свързани със здравето на пациента. Нищо от съдържанието на тази уебстраница не представлява съвет за лечение на дадено заболяване, нито предложение да се купуват или предписват определени лекарствени продукти.

Фармалог не прави реклама на лекарствените продукти.

Фармалог не дава никакви гаранции относно изчерпателността на публикуваната тук информация, както и за своевременната й актуализация. Страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти или непотвърдени данни, които на по-късен етап да бъдат потвърдени или опровергани. Използвайки уебстраницата, Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й с Вашите нужди или изисквания.

Фармалог и неговите служители не поемат отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата уебстраница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.