ФЕРИНЖЕКТ 50 mg желязо/ml инжекционен/инфузионен разтворИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента


Терапевтични показания


Други продукти

Желязна карбоксималтоза (Ferric carboxymaltose) B03AB06


ВНИМАНИЕ: Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили.


Феринжект е антианемичен препарат, т.е. лекарство, което се използва за лечение на анемия. То съдържа желязо под формата на желязо-въглехидрат. Желязото е жизнено важен елемент, необходим за функцията на хемоглобина в еритроцитите и на миоглобина в мускулната тъкан да пренасят кислород. Освен това желязото участва в много други функции, необходими за поддържането на живота в човешкия организъм. Феринжект се използва за лечение на пациенти с железен дефицит, когато пероралните железни препарати са неефективни или не могат да се използват. Целта на терапията е да възстанови железните депа на организма и да излекува анемията, т.е. липсата на червени кръвни клетки поради железния дефицит.

Преди приложението Вашият лекар ще извърши кръвно изследване, за да определи дозата Феринжект, от която се нуждаете.

Феринжект ще бъде приложен в лечебно заведение, където имуноалергичните събития могат да получат подходящо и бързо лечение. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви наблюдава най-малко 30 минути след всяко приложение.

Вашият лекар ще има отговорността за определяне на подходящата доза и за избора на начин на приложение, честота и продължителност на Вашето лечение.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Уведомете незабавно лекаря си, ако изпитате някой от следните признаци и симптоми, които може да показват сериозна алергична реакция: Обрив (напр. уртикария), сърбеж, затруднено дишане, хрипове и/или подуване на устните, езика, гърлото или тялото.

При някои пациенти тези алергични реакции (засягащи по-малко от 1 на 1 000 души) може да станат тежки или животозастрашаващи (известни като анафилактоидни реакции) и могат да бъдат свързани с проблеми със сърцето и кръвообращението, както и загуба на съзнание.

Вашият лекар знае за тези възможни нежелани реакции и ще Ви наблюдава по време на прилагането на Феринжект и след това.

Обърнете се към Вашия лекар за повече информация.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в раздела „Лекарствени продукти“, е предназначена само за представяне на общи насоки, не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия, свързани със здравето на пациента. Нищо от съдържанието на тази уебстраница не представлява съвет за лечение на дадено заболяване, нито предложение да се купуват или предписват определени лекарствени продукти.

Фармалог не прави реклама на лекарствените продукти.

Фармалог не дава никакви гаранции относно изчерпателността на публикуваната тук информация, както и за своевременната й актуализация. Страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти или непотвърдени данни, които на по-късен етап да бъдат потвърдени или опровергани. Използвайки уебстраницата, Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й с Вашите нужди или изисквания.

Фармалог и неговите служители не поемат отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата уебстраница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.