ДИЦИНОН - ампули и таблети

АмпулиИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента

ТаблетиИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента


Терапевтични показания


Други продукти

Етамзилат (Etamsylate) B02BX01


Етамзилатът е средство против кървене. Прилага се за лечение или профилактика на прекомерно кървене, по време на операция или при спешен случай. Може да е предписан от Вашия лекар за профилактика и лечение на капилярно кръвотечение.Прави се в болнична обстановка, от лекар или медицинска сестра, преди, по време и/или след операцията.

Дицинон е антихеморагичен продукт, намаляващ времето на кървене и кръвозагубата.

Дицинон може също да бъде предписан от Вашия лекар за лечение при жени, които имат обилно и/или продължително менструално кръвотечение, което не се дължи или е свързано с употребата на вътрематочни изделия.

Може да се прилага също и локално върху тампон след зъбна екстрация (вадене на зъб).

Обърнете се към Вашия лекар за повече информация.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в раздела „Лекарствени продукти“, е предназначена само за представяне на общи насоки, не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия, свързани със здравето на пациента. Нищо от съдържанието на тази уебстраница не представлява съвет за лечение на дадено заболяване, нито предложение да се купуват или предписват определени лекарствени продукти.

Фармалог не прави реклама на лекарствените продукти.

Фармалог не дава никакви гаранции относно изчерпателността на публикуваната тук информация, както и за своевременната й актуализация. Страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти или непотвърдени данни, които на по-късен етап да бъдат потвърдени или опровергани. Използвайки уебстраницата, Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й с Вашите нужди или изисквания.

Фармалог и неговите служители не поемат отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата уебстраница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.