BRONCHO-VAXOM - сашета и твърди капсули 3.5 мг и 7 мг

СашетаИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента

Капсули за децаИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента

Капсули за възрастниИнформационни материали
КХП за лекаря
Листовка за пациента


Терапевтични показания


Други продукти

Бактериални лизати (Bacterial Lysates) L03AG50


БРОНХО – ВАКСОМ е лекарствен продукт по лекарско предписание.

Продуктът е от биологичен произход и стимулира естествените защитни сили на организма.

БРОНХО – ВАКСОМ е показан за:

  • Имунотерапия;
  • Профилактика на повтарящи се инфекции на дихателните пътища и инфекциозни обостряния на хроничните бронхити;
  • Съпътстващо лечение на остри инфекции на дихателните пътища.

Моля да спазвате дозата посочена в листовката или предписана от Вашия лекар. Ако смятате, че действието на лекарството е прекалено слабо или обратно прекалено силно, моля да потърсите за съвет Вашия лекар или фармацевт.

Обърнете се към Вашия лекар за повече информация.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в раздела „Лекарствени продукти“, е предназначена само за представяне на общи насоки, не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия, свързани със здравето на пациента. Нищо от съдържанието на тази уебстраница не представлява съвет за лечение на дадено заболяване, нито предложение да се купуват или предписват определени лекарствени продукти.

Фармалог не прави реклама на лекарствените продукти.

Фармалог не дава никакви гаранции относно изчерпателността на публикуваната тук информация, както и за своевременната й актуализация. Страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти или непотвърдени данни, които на по-късен етап да бъдат потвърдени или опровергани. Използвайки уебстраницата, Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й с Вашите нужди или изисквания.

Фармалог и неговите служители не поемат отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата уебстраница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.