Историята на Vifor Pharma датира от 1872, когато фармацевта Конрад Фердинанд Хаусман отваря аптека в Санкт Гален, Швейцария. Интересът му към развитието на фармацевтични препарати довежда до подготовката, разработването и производството на инфузионни лекарствени продукти. Той е пионер в областта на железните продукти и вниманието му върху тях, прави Vifor Pharma днес водеща компания в света за лечение на железен дефицит и желязо-дефицитна анемия. Разработва, произвежда и предлага висококачествени и надеждни оригинални лекарства с разнообразни показания и широко приложение в медицинската практика. Работният процес е организиран и контролиран по стандартите на GMP (Добра Производствена Практика).Фармалог ЕООД е фирма за маркетингови дейности на българския лекарствен пазар. Притежава лиценз за търговия на едро на лекарствени средства. Нашата дейност обхваща целия процес на развитие и разширяване на лекарствения бизнес в страната. Силно вярваме, че нашите клиенти заслужават специално и професионално обслужване в областта на здравеопазването. Мисията на компанията е да представи локалната политика в страна от ЕС, като мощно средство за поддържане на контрола в местните пазари. Фармалог разполага със специалисти, които се грижат за взаимоотношенията и поръчките от други дистрибутори и логистични компании, предоставящи стоки на нашите партньори. Фармалог е Притежател на Разрешение за Употреба на лекарствения продукт Idafer (Venofer) в България. Фармалог отговаря също и за лекарствената безопасност на продуктите на територията на страната. Фирмата ни се посвещава в предоставянето на комплексни услуги в областта на успешното навлизане на нови фирми на българския пазар.

Подбрани Медицински Специалисти консултират Фармалог за:

 • Медицинска и здравна икономика,
 • Регулаторни въпроси, свързани с регистрацията и реимбурсацията.

В момента, ние представляваме:

 • Vifor Pharma швейцарскa фирмa, част от Galenica Group
 • Всички продукти на Vifor Pharma се реимбурсират.
 • Fresenius Medical Care - стратегическо сътрудничество.

Стратегия:
Основни стратегически цели на Фармалог са: създаване на нови партньорства и обогатяване на продуктовата гама, постигане на бърз ръст на продажбите за новите и развитие на съществуващите продукти. Оперативния акцент е върху времето за достигане на максималните продажби, като се търси бързо и широко навлизане на пазара след първоначалното пускане на продукта, за да стане първи възможно най-бързо.Фармалог предлага широка гама от услуги в:

 • Регистрацията, лекарствената бдителност и регулации
 • Пазарни проучвания и анализи за нови продукти
 • Клинични изследвания за потенциала на нови продукти на българския пазар
 • Въвеждане на нови продукти при лекари специалисти и ОПЛ
 • Регулаторни въпроси, свързани с търговията с лекарства, ценообразуването и реимбурсациите
 • Ко-промоция и Ко-маркетинг на лекарствени продукти изписвани на рецепта
 • Внос и складиране на медикаменти

Подробна информация за пероралните и парентералните продукти можете да намерите в раздела Продукти. Тя е събрана въз основа на различни клинични проучвания, доказващи ефективността и безопасността на предлаганите лекарства (Медицина на доказателствата).Лекарствени продукти по лекарско предписание

Събития

Лекарствена безопасност

Фармалог и Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ) Ви напомнят, че съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти са длъжни да съобщават на притежателите на разрешението за употреба и на ИАЛ всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция. Използвайте бутона за специалисти.

Ако сте пациент, натиснете бутона за неспециалисти водещ към Агенцията по Лекарствата (ИАЛ).

При възникване на нежелано събитие, свързано с маркетиран лекарствен продукт на Фармалог, попълнете формата за докладване на нежелано събитие и я изпратете на:

или
+359 2 963 33 13

При нас, във Фармалог, отдаваме особено значение на лекарствената бдителност. Нашата основната цел е на пациентите и лекарите да бъдат осигурени безопасни условия за прилагане на медикаментите които предлагаме, като едновременно с това са спазени разпоредбите и насоките на регулаторните органи.
С цел безопасното прилагане на медикаментите, ние от Фармалог непрекъснато предоставяме актуална информация на лекарите и пациентите. Ние се грижим въпросите и проблемите, възникнали при употреба на лекарствата, да бъдат незабавно разрешени. За целта поддържаме средства за комуникация и обмен на информация, които да са на разположение денонощно, всеки ден от седмицата.
Нежелани реакции (странични действия) се проявяват и при най-грижливо разработените и произвеждани лекарства – всяко лекарство има странични действия. Задачата на лекарствената бдителност е да се справи по най-правилния начин с риска от странични действия на медикаментите.
Съгласно приетата нормативна уредба в страната при нас функционира мрежа за лекарствена бдителност. Нейната цел е нежеланите реакции, възниквали при употреба на продукти на компанията в коя да е точка на света, да бъдат разпознати и описани, а глобалният анализ на събраните данни да допринесе за по-прецизното прилагане на медикамента и за предотвратяване на страничните действия. Системата за лекарствена бдителност във Фармалог е свързана с международните системи за наблюдение на страничните действия.
В тази дейност се включват всички служители на компанията. Те преминават ежегодно обучение, запознати са със съответните изисквания и в случай на нужда извършват дейностите, свързани с лекарствената бдителност. Глобалният анализ на данните, както и приемането, обработката и систематизирането на лекарските въпроси, свързани с лекарствената безопасност спомагат за усъвършенстването на лекарствата предлагани от Фармалог.
Лекарствената бдителност е отговорност и полза за всички ни.
Моля, съдействайте на служителите ни!

Контакти